Erik Saglie

Bilde av Erik Saglie, Kunnskapsdepartementet
Erik Saglie. Foto: Sveinung Ystad

Stilling

Avdelingsdirektør i Juridisk avdeling.

Hva er din yrkesmessige bakgrunn, og hva fikk deg til å søke jobb i Kunnskapdepartementet?

Jeg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og begynte i KD rett etter studiet. Å jobbe i departementene er en god første arbeidsplass for nyutdannede. Som nyutdannet jurist var det kanskje lovarbeid som lokket mest, og det har KD mye av.

Hvordan vil du beskrive en typisk arbeidsdag for deg?

Det mest typiske ved en arbeidsdag er vel at ingen dager er like. Som mellomleder i en avdeling med utrolig dyktige medarbeidere er jobben min først og fremst å ha oversikt, være tilgjengelig og gjøre det jeg kan for å støtte opp om arbeidet som ofte foregår i et svært høyt tempo.

Hva setter du mest pris på med jobben i departementet?

Jeg vil trekke frem det gode miljøet, KD er en veldig god arbeidsplass. Det er godt humør, hyggelige kolleger og gode og viktige diskusjoner. Faglig sett er det spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk og mellom en dagsorden som i stor grad settes av mediebildet samtidig som både politikere og embetsverk arbeider med saker som har et mer langsiktig perspektiv enn morgendagens overskrifter.

Hvilke utviklingsmuligheter har du hatt i jobben så langt?

Med et så bredt spekter av viktige saker og oppgaver er det store muligheter for nye utfordringer, både for dem som har jobbet i KD lenge, og for nye medarbeidere. Jeg begynte i et vikariat som førstekonsulent i 2006 og har siden den gang jobbet med mange ulike saker i forskjellige roller, de siste årene som avdelingsdirektør. Dyktige og hyggelige kolleger, kombinert med spennende og varierte oppgaver, legger et godt grunnlag for å trives og utvikles som medarbeider i KD.