Administrasjons- og økonomiavdelingen

Administrasjons- og økonomiavdelingen har ansvar for departementets personalpolitikk, organisasjonsutvikling, økonomi, arkiv, IKT og sikkerhet og beredskap.

Avdelingen koordinerer budsjettarbeid og styringssystemer internt i departementet og mot institusjoner i kunnskaps- og forskningssektoren. Den har ansvar for utdanningsstøtte som politikkområde, og for etatsstyringen av Statens lånekasse for utdanning, Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Meteorologisk institutt.

Avdelingen ledes av en ekspedisjonssjef, og har fire seksjoner og en midlertidig enhet:

  • HR-seksjonen

  • Seksjon for dokumentasjon, IKT og sikkerhet og beredskap

  • Seksjon for juss, budsjett og styring

  • Seksjon for utdanningsstøtte og etatsstyring

  • Enhet for tilsyn med private fagskoler og høgskoler