Prosjekt digitalisering

Knutepunktet for digitalisering har ansvar for KDs ambisjon om å bli et digitalt modent departement. Knutepunktet har en pådriverfunksjon, og koordinerer ved behov KDs arbeid med digitalisering.