Ekspedisjonssjef Morten Rosenkvist

E-post: Morten.Rosenkvist@kd.dep.no
Telefon: 22 24 76 01

Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk.