Ekspedisjonssjef Morten Rosenkvist

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet