Seksjon B

Seksjonen har ansvar for regelverket for grunnskoler og videregående opplæring, utdanningsstøtte, folkehøyskoler og studentsamskipnader.
Til toppen