Seksjon B

Seksjonen har ansvar for regelverket for grunnskoler og videregående opplæring, utdanningsstøtte, folkehøyskoler og studentsamskipnader. Seksjonen har også ansvar for departementets vurdering og behandling av saker knyttet til offentleglova.