Seksjon D

Seksjonen har ansvar for introduksjonsloven, regelverket for tolkefeltet, samt statsborgerloven. Videre har seksjonen ansvar for regelverket om voksenopplæring og yrkeskvalifikasjonsloven. Seksjonen har også et generelt ansvar for EØS-rettslige spørsmål.