Seniorrådgiver Anne Sofie Holter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

E-post: Anne-Sofie.Holter@kd.dep.no
Telefon: 22 24 77 26
Mobil: 984 96 058

Nettredaktør