Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse

E-post: Anne-Kristin.Hjukse@kd.dep.no
Telefon: 22 24 74 12
Mobil: 992 14 610

Kommunikasjonssjef