Seniorrådgiver Simen Rommetveit Halvorsen

Simen Halvorsen

E-post: Simen-Rommetveit.Halvorsen@kd.dep.no
Mobil: 986 39 498

Til toppen