Opplæringsavdelingen

Opplæringsavdelingen har det overordnede ansvaret for det 13-årige utdanningsløpet fra grunn­skolen til og med videregående opplæring, for folkehøyskoler og voksnes rettigheter til grunnopplæring.

Opplæringsavdelingen har overordnet ansvar for det 13-årige utdanningsløpet fra grunn­skolen til og med videregående opplæring, for folkehøyskoler og voksnes rettigheter til grunnopplæring.

Avdelingen har ansvar for utforming av politikken innen grunnopplæringen, mens ansvaret for gjennomføringen av politikken er lagt til Utdanningsdirektoratet.

Avdelingen består av

  • Seksjon for kvalitetsutvikling
  • Seksjon for styring

Avdelingen har etatsstyringsansvar for Utdanningsdirektoratet, Sekretariatet til Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG), Senter for IKT i Utdanningen og Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (VEA).