CESSDA

CESSDA er eit samarbeid mellom ulike europeiske land for å styrkje samarbeidet om data til bruk i samfunnsvitskapleg forsking.

CESSDA AS er eit statleg eigd aksjeselskap som har som formål å vere sekretariat for det europeiske samarbeidet gjennom CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives). 

Nettside: https://www.cessda.eu/

Til toppen