NSD – Norsk senter for forskningsdata

NSD – Norsk senter for forskningsdata driver dataforvaltning og tjenesteyting overfor forskningssektoren.

NSD skal være med å forbedre mulighetene og arbeidsvilkårene for norsk empirisk forskning.

I samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører driver NSD utviklingsarbeid innenfor sitt felt. 

NSD eies av Kunnskapsdepartementet.

Nettside: http://www.nsd.uib.no/