UNINETT

UNINETT AS håndterer nasjonale IKT-oppgaver og driver nett og nettjenester for universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.

UNINETT eies av Kunnskapsdepartementet.

Nettside: http://www.uninett.no/