UNINETT

UNINETT AS håndterer nasjonale IKT-oppgaver og driver nett og nettjenester for universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.

UNINETT eies av Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2018 er BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.

Nettside: http://www.uninett.no/

Til toppen