Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) omfatter delprosjektene Stipendiatprogrammet og Prosjektprogrammet.

Det nasjonale stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)  ledes av et programstyre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Programstyret har et overordnet nasjonalt ansvar for å stimulere og fokusere kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. PKU omfatter delprosjektene Stipendiatprogrammet og Prosjektprogrammet.

1. januar 2018 ble Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til én virksomhet. Tjenestene og aktivitetene fortsetter i første omgang som før.

Nettside: http://artistic-research.no/