Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) omfatter delprosjektene Stipendiatprogrammet og Prosjektprogrammet.

Det nasjonale stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)  ledes av et programstyre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Programstyret har et overordnet nasjonalt ansvar for å stimulere og fokusere kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. PKU omfatter delprosjektene Stipendiatprogrammet og Prosjektprogrammet.

Årsrapport

Nettside: http://artistic-research.no/