Artsdatabanken

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold.

Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper.

Artsdatabanken er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Årsrapport

Nettside: http://www.artsdatabanken.no/