BIBSYS

BIBSYS leverer informasjonstjenester for universitets- og høgskolesektoren, Nasjonalbiblioteket, forskningsinstitutt og fagbiblioteker.

BIBSYS er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Styret, som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, har det overordnede ansvaret for virksomheten.

Fra 1. januar 2018 er BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.

Nettside: http://www.bibsys.no/