BIBSYS

BIBSYS leverer informasjonstjenester for universitets- og høgskolesektoren, Nasjonalbiblioteket, forskningsinstitutt og fagbiblioteker.

BIBSYS er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Styret, som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, har det overordnede ansvaret for virksomheten.

Årsrapport

Nettside: http://www.bibsys.no/