Kompetanse Norge

En av hovedoppgavene til Kompetanse Norge er å bidra til å heve voksnes kompetanse og dermed øke deltakelsen i samfunns- og arbeidsliv.

Dette inkluderer forvaltning av tilskudd til studieforbund og Kompetansepluss (tidligere BKA/BKF). Kompetanse Norge gjennomfører dessuten analyser og utredninger, følger opp opplæringen i norsk og samfunnsvitenskap for voksne innvandrere og bidrar til etter- og videreutdanning for lærere. Karriereveiledning er et annet sentralt felt, og Nasjonal enhet for karriereveiledning er en del av Kompetanse Norge. Kompetanse Norge har også oppdrag for andre departementer og offentlige organ, inkludert Justis- og beredskapsdepartementet.

Nettside: http://www.kompetansenorge.no/