Kompetanse Norge

Kompetanse Norge jobber for at voksne både i og utenfor arbeidslivet skal få den kompetansen de trenger.

Dette inkluderer forvaltning av tilskudd til studieforbund og Kompetansepluss (tidligere BKA/BKF). Kompetanse Norge gjennomfører analyser og utredninger, følger opp opplæringen i norsk og samfunnsvitenskap for voksne innvandrere og bidrar til etter- og videreutdanning for lærere.

Karriereveiledning er et annet felt, og Nasjonal enhet for karriereveiledning er en del av Kompetanse Norge. Kompetanse Norge har også oppdrag for andre departementer og offentlige organ, inkludert Justis- og beredskapsdepartementet.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.kompetansenorge.no/