Norgesuniversitetet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norgesuniversitetet skal stimulere til utvikling av fleksibel og livslang læring i høyere utdanning og styrking av kontakten mellom arbeidslivet og høyere utdanning.

Norgesuniversitetet er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, og har eget styre og mandat fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Årsrapport 2015

Nettside: http://www.nuv.no/