Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet skal stimulere til utvikling av fleksibel og livslang læring i høyere utdanning og styrking av kontakten mellom arbeidslivet og høyere utdanning.

Norgesuniversitetet er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, og har eget styre og mandat fastsatt av Kunnskapsdepartementet.


1. januar 2018 ble Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til én virksomhet. Tjenestene og aktivitetene fortsetter i første omgang som før.

Nettside: http://www.nuv.no/