Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet skal stimulere til utvikling av fleksibel og livslang læring i høyere utdanning og styrking av kontakten mellom arbeidslivet og høyere utdanning.

Norgesuniversitetet er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, og har eget styre og mandat fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Nettside: http://www.nuv.no/