Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering er Kunnskapsdepartementets nasjonale ressurssenter for rekruttering til realfag og teknologi.

Senteret retter seg mot alle som jobber med rekruttering til realfag og teknologi. 

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. 

Årsrapport

Nettside: http://www.realfagsrekruttering.no/

Til toppen