CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier

CERES er en sammenslutning av FSAT og CRIStin og omfatter også Samordna opptak for høyere utdanning.

I 2013 startet Kunnskapsdepartementet arbeidet med sikte på å slå sammen Samordna opptak (SO) og Felles studentsystem (FS) til et felles tjenestesenter på det studieadministrative området. Nye vedtekter ble utarbeidet av departementet, og FSAT ble oppnevnt i juni 2014. Den 01.01.2017 ble FSAT og CRIStin slått sammen. Organisasjonen har fått navnet CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.

Felles studentsystem studieadministrativt system for universiteter og høgskoler: http://www.fellesstudentsystem.no/

Samordna opptak (SO) koordinerer opptaket til høyere utdanning:http://www.samordnaopptak.no

Fra 1. januar 2018 er BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.

Nettside: http://ceres.no/