Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen skal arbeide for økt digital kompetanse hos ansatte i barnehagen og grunnopplæringen, og økt kvalitet i det pedagogiske arbeidet med digitale ferdigheter hos barn og unge.

Senteret bidrar også til forbedring av infrastruktur og administrative prosesser i sektorene.

Senter for IKT i utdanningen er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Årsrapport 2015

Nettside: http://iktsenteret.no/