SIU - Senter for internasjonalisering av utdanning

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetansesenter som skal fremme internasjonalisering, flerkulturell dialog, utviklingssamarbeid og internasjonal mobilitet på alle utdanningsnivåer.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetansesenter, organisert som et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. SIU skal fremme internasjonalisering, flerkulturell dialog, utviklingssamarbeid og internasjonal mobilitet på alle utdanningsnivåer og samordne innsatsen på nasjonalt nivå i samsvar med politikken på området.

Årsrapport 

Nettside: http://www.siu.no/