SIU - Senter for internasjonalisering av utdanning

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetansesenter som skal fremme internasjonalisering, flerkulturell dialog, utviklingssamarbeid og internasjonal mobilitet på alle utdanningsnivåer.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetansesenter, organisert som et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. SIU skal fremme internasjonalisering, flerkulturell dialog, utviklingssamarbeid og internasjonal mobilitet på alle utdanningsnivåer og samordne innsatsen på nasjonalt nivå i samsvar med politikken på området.

1. januar 2018 ble Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til én virksomhet. Tjenestene og aktivitetene fortsetter i første omgang som før.

 

Nettside: http://www.siu.no/