Diku - Direktoratet for i internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Diku har ansvar for arbeidet med å etablere en ny nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning. I tillegg har det overtatt ansvaret for Senter for fremragende utdanning (SFU) og lærebokutvalget.

Direktoratet viderefører også ansvaret for internasjonaliseringstiltak for hele utdanningsløpet som tidligere lå ved Senter for internasjonalisering (SIU). DIKU er i tillegg sentralt i arbeidet med å etablere en ny nasjonal konkurransearena innen høyere utdanning. 

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.diku.no/