VEA - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører tilbyr både hel- og deltidsstudier på fagskole- og videregående nivå.

Fagskolen er en etat under Kunnskapsdepartementet.

Årsrapport 2016

Nettside: http://www.vea-fs.no/hovedsiden/