Tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning

BIBSYS, CERES og deler av UNINETT er samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.

Den nye virksomheten skal levere et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning og blir viktig for å følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk. Virksomheten skal også ha en egen strategisk enhet og mandat til å forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren.

Alle de tre virksomhetene som har blitt slått sammen utfører i dag tjenester og oppgaver på vegne av universiteter og høyskoler, samt helse- og instituttsektoren.

Les mer om omorganiseringen og det nye tjenesteorganset her

  • Studieadministrative systemer og tjenester
  • Samordning av opptak ved universiteter og høyskoler
  • Forskningstjenester og forskningsstøtte
  • Tjenester for digitalt læringsmiljø
  • Innkjøpstjenester og administrative støttesystemer
  • Andre løsninger som gjør kunnskap tilgjengelig og bidrar til digitalisering

BIBSYS

CERES

UNINETT

Til toppen