Statssekretær Kristina Torbergsen (Ap)

Tiltrådte: 14.10.2021

Kristina Torbergsen er statssekretær for kunnskapsministeren.

2020-2021

Politisk rådgiver, Fylkesrådet i Troms og Finnmark

2015-2020

Lektor, Tromsø kommune

2014-2015

Leder av utdanningskomiteen

2007-2015

Fylkestingsmedlem, Troms fylkeskommune

Utdanning

2010-2015

Integrert master i lærerutdanning 5.-10.trinn