Barnehageutvalget

Utvalget skal beskrive dagens finansieringssystem for private barnehager, og vurdere fordeler og ulemper ved dagens system.

De kan også komme med forslag til endringer i regelverket for finansieringen av private barnehager. Sammen med andre rapporter og analyser som er gjort på feltet, vil utvalgets rapport gi regjeringen et godt grunnlag for politikkutvikling i årene fremover.

Det partssammensatte utvalget består av følgende medlemmer:

  • Knut Storberget, statsforvalter (leder)
  • Mee Eline Eriksson, seniorrådgiver Virke
  • Christian Monsbakken, spesialrådgiver KS
  • Espen Rokkan, direktør PBL
  • Sidsel M. Schade, spesialrådgiver Fagforbundet
  • Anne-Dorthe Nodland Aasen, seniorrådgiver Utdanningsforbundet.