Sanner møtte Kompetansepolitisk råd

Torsdag 20. mars inviterte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til møte i Kompetansepolitisk råd for å diskutere ny kompetansereform med partene i arbeidslivet.

Kompetansepolitisk råd består av regjeringen, partene i arbeidslivet og VOFO. Rådet ble nedsatt i 2017. Formålet med rådet er å følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi..

Regjeringens mål er at ingen skal gå ut på dato. Derfor vil regjeringen utarbeide en kompetansereform som legger til rette for læring hele livet. En ny kompetansereform må utarbeides i samråd med partene i arbeidslivet.  

Rådet fikk en innledning av leder av Kompetansebehovsutvalget (KBU) Steinar Holden og diskuterte hva rapporten fra KBU betyr for den nye kompetansereformen som skal utarbeides.

Direktør i Kompetanse Norge Gina Lund presenterte også anbefalinger om hvordan myndighetene og partene i arbeidslivet kan bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning.

 

 

Til toppen