Kvalitetsutviklingsutvalget

Utvalget skal levere en delinnstilling som beskriver styrkene og utfordringene i dagens system og en analyse av hvilke behov ulike nivå har for informasjon og støtte for å drive kvalitetsutvikling. Utvalget skal levere en hovedinnstilling med forslag til endringer i dagens prøver, verktøy og datakilder med mål om å legge bedre til rette for kvalitetsutvikling.

Medlemmene:

 • Tine Sophie Prøitz, utvalgsleder Moss
 • Bjørg Eva Aaslid, Oslo
 • Marius Arnason Bøe, Bergen
 • Karen Inga Eira, Kautokeino
 • Bjørn Furulund, Ørje i Viken
 • Henning Hansen, Lyngen
 • Mona Haugli, Sortland
 • Rolf Vegar Olsen, Oslo
 • Wenche Bakkebråten Rasen, Jessheim
 • Lise Vikan Sandvik, Trondheim
 • Edvard Botterli Udnæs, Oslo

Mandat for utvalget