Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt fagskoleråd er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra partene i arbeidslivet og organisasjoner som har interesse i utdanningsområdet. Fagskolerådet skal gi råd til departementet i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Fagskolerådet skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. Rådet skal arbeide med videreutvikling av fagskolesektoren og fremme samarbeid mellom fagskolesektoren og arbeidslivet. Fagskolerådet baserer sitt arbeid på ILO-konvensjonen av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring.

Medlemmene i Nasjonalt fagskoleråd er oppnevnt for perioden 02.01.2022 til 31.12.2023. Sekretariatet for Nasjonalt fagskoleråd er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Medlemmer:

 • Tord Hauge, NHO, Leder
 • Adeline Berntsen Landro, Rådet for offentlige fagskoler, Nestleder
 • Ketil Solbakke, Rådet for offentlige fagskoler
 • Henning Skau, Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Thea Tuset, Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Målfrid Rønnevik, NHO
 • Trude Tinnlund, LO
 • Arvid Ellingssen, LO
 • Thea Forsberg, KS
 • Børre Krudtå, KS
 • Knut Erik Beyer-Arnesen, Forum for fagskoler
 • Heidi Møller Strand, Forum for fagskoler
 • Bente Søgaard, YS
 • Kari Olstad, Voksenopplæringsforbundet
 • Tormod Korpås, Utdanningsforbundet
 • Trond Bergene, Spekter
 • Trine Røssevold, Norske Fag- og Friskolers Landsforbund/Kristne Friskolers Forbund
 • Pål Thygesen, Virke

Varamedlemmer:

 • Gunnbjørg Engehagen, Rådet for offentlige fagskoler
 • Jens Christian Thysted, Rådet for offentlige fagskoler
 • Harry Arne Haugen, Rådet for offentlige fagskoler
 • Helene Hanken, Rådet for offentlige fagskoler
 • Finn Jacobsen, Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Tommy Raaen, Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Tom Alexander Østensen, Organisasjon for norske fagskolestudenter
 •