Styreseminar for universitets- og høyskolesektoren

Kunnskapsdepartementet avholder annet hvert år et seminar for samtlige medlemmer av styrene med styrets sekretær (rektor/direktør) ved statlige universiteter og høyskoler.

Seminaret er en del av departementets styringsdialog med institusjonene. Også andre sentrale aktører i sektoren inviteres til å delta.

Hensikten med seminaret er å gi informasjon som er nyttig for styrearbeidet og ha dialog om ansvar og forventninger til styrearbeidet.

Det siste styreseminaret ble avholdt 13. januar 2016. Program og presentasjoner:

 

Til toppen