Statens Lånekasse

Styret skal på vegne av Kunnskapsdepartementet følge opp virksomheten, og kontrollere at ledelsen utfører oppgavene sine i samsvar med de styringssignaler og retningslinjer departementet har gitt.

Styret i Lånekassen er oppnevnt for perioden 1.1.2019–30.6.2022, og forlenget til 31.12.2022.

Medlemmer:

 • Seunn Smith-Tønnessen, Leder
 • Dag Arne Kristensen, Nestleder
 • Vegard Iversen, Styremedlem
 • Wenche Jakobsen, Styremedlem
 • Brit Solem, Ansattrepresentant
 • Erik Storø, Ansattrepresentant
 • Torbjørn Tvedt, 1. vara
 • Trine Stangeland, 2. vara
 • Ellen Schei Hakonsen, Personlig vara for Solem
 • Knut Røli, Personlig vara for Storø
 • Signe Margarethe Krüger Birks (EO), Studentrepresentant
 • Simen Oftedal (NSO), Studentrepresentant
 • Sebastian Hytten (ANSA), Vara for studentrepresentant
 • Emily MacPherson (NSO), Vara for studentrepresentant

Elev- og studentrepresentantene er valgt for perioden 15. august 2021 til 14. august 2022.