Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utval skal sjå på opplæringslova

Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal sjå på regelverket for grunnopplæringa og foreslå ei ny opplæringslov.

Reguleringa av skolen er brei og detaljrik. Det er meir enn 20 år sidan opplæringslova vart vurdert heilskapleg siste gong, og lova er blitt endra i snitt meir enn ein gong kvart år sidan lova var ny. Det er også gjennomført fleire reformer og andre tiltak. 

Utvalet skal blant anna vurdere behovet for regulering av skolen, det skal sjå på korleis lova og forskrifta kan gjerast enklare og mindre detaljert, samtidig som ein skal ta vare på og beskytte dei rettane elevane har. Utvalet skal også foreslå overordna prinsipp for regelstyring. 

Universitetslektor Jon Christian Fløysvik Nordrum  ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal leie utvalet. Han har brei erfaring frå Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet og frå utvalet som har vurdert og foreslått ny lovgiving for barnehagane. 

Utvalet skal levere si utredning innan 1. desember 2019. 

Medlemmer i utvalet:

  1. Jon Christian Nordrum, universitetslektor (Oslo)
  2. Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis (Gjøvik)
  3. Anne Lise Fimreite, professor (Bergen)
  4. Kjetil Moen, ekspedisjonssjef (Oslo)
  5. Åslaug Krogsæter, rådmann (Eid)
  6. Arly Hauge, utdanningssjef (Kristiansand)
  7. Karin Tverå Juvik, rektor (Mosjøen) 
  8. Ingvild Rønn Sætre, rektor (Sør-Fron)
  9. Sølvi Mausethagen, førsteamanuensis (Oslo)
  10. Morten Holmboe, professor (Jessheim)

 Mandat for utval som skal sjå på opplæringslova.pdf

E-postadressa til utvalet er: olovutvalget@kd.dep.no

Til toppen