Utvalg for å gjennomgå regelverket for universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet setter ned et utvalg for å gå gjennom regelverket for universiteter og høyskoler.

Det overordnede målet for utvalgets arbeid, er et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter. Det gjelder for universitetene og høyskolene, men også for studenter og ansatte.

Regelverket skal ikke være mer omfattende enn nødvendig, og det skal være tilpasset institusjonenes ansvar og oppgaver.

Departementet ønsker også et regelverket som er skrevet i et klart og enkelt språk.

Utvalgets arbeid skal skje i god og tett dialog med universiteter og høyskoler, studenter og andre sentrale aktører.

Departementet skal utarbeidet et mandat for utvalget, og har bedt om innspill til dette arbeidet.

Les mer om dette i pressemelding 3. mars 2018