Om departementet

Kunnskapsdepartementet gir faglige råd til kunnskapsministeren og regjeringen om politikk for barnehager, utdanning og forskning.

Departementet har ansvar for utforming av politikk på sine ansvarsområder, og for forvaltning og etatstyring av  sine sektorer. 

Politisk ledelse

Kunnskapsministeren er departementets øverste sjef og politisk leder. Departementets politiske ledelse består av kunnskapsministeren, to statssekretærer og én politisk rådgiver. 

Administrativ ledelse

Departementets øverste administrativ leder er departementsråden. Departementsråden er rådgiver for kunnskapsministeren i arbeidet med å lede departementet. 

Organisasjon

Kunnskapsdepartementet har rundt 300 ansatte fordelt på seks avdelinger og en enhet for kommunikasjon. 

Verdier

Departementet legger tre verdier til grunn for utførelse av sitt arbeid. Disse verdiene er profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. 

Historie

Kirke og undervisningsdepartementet var det første departementet som ble opprettet etter at Norge ble en selvstendig stat i 1814. 

Kontakt og besøk

Kunnskapsdepartementet holder til i Kirkegata 18 i Oslo.