Ja, vi vil gjerne invitere!

Vi vil gjerne invitere en gruppe på inntil ti departementsansatte til å besøke oss.

Dialogen skal sette departementets ansatte enda bedre i stand til å utarbeide faglig gode og kompetente beslutningsunderlag som drøfter ulike samfunnshensyn, og iverksettte vedtatt politikk på en effektiv måte.

Vi ønsker innspill på departementets ansvars- og arbeidsfelt. Samtidig håper vi besøkene kan gi et lite innblikk i hvordan departementet jobber.