Ansettelsesprosessen

Alle ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner du på vår jobbportal på regjeringen.no. Følg instruksjonene i portalen.

""
Foto: Anne Lisa Nordheim

Intervju

Dersom du inviteres til intervju, vil du vanligvis møte den som eventuelt vil bli din nærmeste leder sammen med andre medarbeider(e) fra avdelingen. I tillegg deltar som regel en representant fra fagforeningene. For noen stillinger kan det være aktuelt med to intervjurunder.

Bakgrunnssjekk

Bakgrunnssjekk er et ledd i rekrutteringsprosessen vår. Bakgrunnssjekk gjør oss sikrere på at vi rekrutterer rett kompetanse og bidrar til en rettferdig evaluering av søkere til stillinger. Meditor gjennomfører på våre vegne en systematisk kilde - og dokumentkontroll av opplysninger søkere gir om utdanning og arbeidserfaring. Vi kontakter aldri nåværende arbeidsgiver uten særskilt samtykke.

Hva sjekker vi?

  • for vanlige stillinger som medarbeider sjekker vi siste/høyeste utdanning og fem års yrkeshistorikk
  • for mellomlederstillinger og stillinger med spesielt ansvar sjekker vi all høyere utdanning og ti års yrkeshistorikk
  • for topplederstillinger sjekker vi all høyere utdanning, 15 års yrkeshistorikk og næringsinteresser. I tillegg kommer kredittsjekk og mediesøk.

Hvem sjekker vi?

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av alle ledere og en fast andel av medarbeidere som får tilbud om jobb.
Kandidater som kommer på intervju hos får et samtykkeskjema som må undertegnes.

Innstilling

Etter at intervju er gjennomført og referanser er innhentet, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene som innstilles til stillingen.

Tilbud

Etter beslutning om tilsetting, blir den aktuelle kandidaten kontaktet. Kandidaten mottar et tilbudsbrev med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår (f.eks. midlertidig stilling, stillingsprosent, lønn). Vi vil vanligvis be om svar innen én uke. Arbeidsavtalen blir tilsendt når tiltredelsesdato er avklart. Alle øvrige søkere vil få e-post om utfallet i tilsettingssaken når stillingen er besatt.

Som søker har du på forespørsel krav på å få tilsendt utvidet søkerliste med opplysning om søkernes navn, alder, utdanning og praksis.

For øvrig viser vi nærmere til reglene om partenes innsyn i tilsettingssaker i Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften).

Velkommen som søker!