Jobb og utvikling

""
Foto: Anne Lise Nordheim

Om oss

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 380 ansatte fordelt på åtte avdelinger, en administrasjonsavdeling og en kommunikasjonsenhet.

Våre fagområder:

 • bolig- og bygningspolitikk
 • ikt-politikk
 • forvaltningspolitikk
 • fylkesmennene
 • generelle juridiske og økonomiske rammevilkår for kommunesektoren
 • gjennomføring av valg
 • personvern
 • politiske partier
 • regional- og distriktspolitikk
 • samer og nasjonale minoriteter
 • statlig arbeidsgiverpolitikk
 • administrasjon og kommunikasjon

Ansatte med blant annet disse utdanningene: 

 • jurister 
 • samfunnsøkonomer 
 • siviløkonomer 
 • statsvitere 
 • samfunnsgeografer 
 • sosiologer 
 • og annen høyere utdanning

Kompetanseutvikling

Kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren for departementet og en forutsetning for å realisere de visjonene og målene departementet har. De tilsette får jevnlig tilbud om utviklingstiltak innenfor både fagkompetanse, arbeidsverktøy og kommunikasjons- og relasjonskompetanse.

Vi har blant annet følgene tilbud:

 • Videreutdanning og stipend
 • Kurs, seminar og temamøte
 • Eksterne læringsarenaer og samarbeidspartnere
 • Introduksjonsprogram for nytilsatte
 • Hospitering blant annet i EU-kommisjonen, etater og kommuner