Vi forventer

""
Foto: Anne Lise Nordheim

KMD skal legge til rette for og gjennomføre politiske vedtak. Alle medarbeidere i KMD skal legge etiske retningslinjer for statstjenesten til grunn for arbeidet sitt i departementet. Det innebærer lojalitet, åpenhet, habilitet og faglig uavhengighet, og objektivitet. For å oppnå dette har vi i KMD fokus på et medarbeiderskap som gir arbeidsglede gjennom å være aktiv, engasjert, reflektert, delaktig, medansvarlig og å gjøre hverandre gode. Det forutsetter gjensidig tillitt, respekt og trygghet. I KMD har vi kjennetegn for godt medarbeiderskap og godt lederskap. Disse plikter alle ansatte å bruke:

Kjennetegn for godt medarbeiderskap

  • Oppnår resultater
  • Tar ansvar
  • Samspiller

Kjennetegn for godt lederskap

  • Har medarbeiderfokus
  • Er strategisk og har god forståelse for politiske prosesser
  • Er tydelig

Kjennetegn for godt medarbeiderskap i KMD (pdf)