Ekspedisjonssjef Christine Hamnen

Christine Hamnen

Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
E-post: Christine.Hamnen@kdd.dep.no
Telefon: 22 24 68 84
Mobil: 976 66 299

Administrasjonsavdelingen