Ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland

""

Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
E-post: ann-ingeborg.hjetland@kdd.dep.no
Telefon: 22 24 71 00

Bolig og bygningsavdelingen