Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo

Kjersti Bjørgo

E-post: kjersti.bjorgo@kdd.dep.no
Telefon: 22 24 68 10
Mobil: 971 64 835

Kommunikasjonsenheten