Seksjon for virksomhetsstyring og -utvikling (VU)

Seksjonen har ansvar for koordinering internt i Kommunalavdelingen, internbudsjett, fakturaer/regnskap, kommunikasjonsarbeid, IT-støtte, virksomhetsplanlegging, kompetanseutvikling, personal, HMS og IA, betjening av telefon og henvendelser, ekspedering av dokumenter, intern administrasjon, samt leder-, medarbeider og organisasjonsutvikling. Seksjonsleder: Kontorsjef Hanne Sveberg.

Seksjonen har ansvar for koordinering internt i Kommunalavdelingen, internbudsjett, fakturaer/regnskap, kommunikasjonsarbeid, IT-støtte, virksomhetsplanlegging, kompetanseutvikling, personal, HMS og IA, betjening av telefon og henvendelser, ekspedering av dokumenter, intern administrasjon, samt leder-, medarbeider og organisasjonsutvikling.