Juridisk seksjon (KJ)

Seksjonen har ansvar for kommuneloven, inkludert interkommunalt samarbeid, egenkontroll, etikk og likestilling (lovutvikling, utredningsarbeid, fortolkning og lovlighetskontroll). Forsøksloven og lov om interkommunale selskaper (lovutvikling, utredningsarbeid og fortolkning). Forholdet mellom kommuneloven og den kommunale særlovgivningen. Kommunene og fylkeskommunene sitt forhold til forvaltningsloven og offentleglova. Kommunesektoren og EØS (generelt). Internasjonale saker. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Siri Halvorsen.

Seksjonen har ansvar for kommuneloven, inkludert interkommunalt samarbeid, egenkontroll, etikk og likestilling (lovutvikling, utredningsarbeid, fortolkning og lovlighetskontroll). Forsøksloven og lov om interkommunale selskaper (lovutvikling, utredningsarbeid og fortolkning). Forholdet mellom kommuneloven og den kommunale særlovgivningen. Kommunene og fylkeskommunene sitt forhold til forvaltningsloven og offentleglova. Kommunesektoren og EØS (generelt). Internasjonale saker.