Kommuneøkonomiseksjonen (KØ)

Seksjonen har ansvaret for inntektsfordelingen mellom kommuner og mellom fylkeskommuner gjennom utvikling og drift av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. I tillegg arbeider seksjonen med de samlede inntektsrammene for kommunesektoren i forbindelse med statsbudsjettet. Seksjonen har ansvaret for utvikling av regelverket og for veiledning og kontroll når det gjelder den økonomiske forvaltningen i kommunene og fylkeskommunene. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm.

Seksjonen har ansvaret for inntektsfordelingen mellom kommuner og mellom fylkeskommuner gjennom utvikling og drift av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. I tillegg arbeider seksjonen med de samlede inntektsrammene for kommunesektoren i forbindelse med statsbudsjettet. Seksjonen har ansvaret for utvikling av regelverket og for veiledning og kontroll når det gjelder den økonomiske forvaltningen i kommunene og fylkeskommunene.