Samordningsseksjonen (KSA)

Seksjonen har samordningsansvaret for statlige tiltak overfor kommunene og fylkeskommunene, og for innovasjons- og forenklingsarbeidet rettet mot kommunesektoren. Seksjonen har også ansvar for kommunestruktur, oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene og konsultasjonsordningen. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Mari Jacobsen.

Seksjonen har samordningsansvaret for statlige tiltak overfor kommunene og fylkeskommunene, og for innovasjons- og forenklingsarbeidet rettet mot kommunesektoren. Seksjonen har også ansvar for kommunereformen, oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene og konsultasjonsordningen.