Seksjon for valg og lokaldemokrati (VL)

Seksjon for valg og lokaldemokrati (VL) har ansvar for valg, lokaldemokrati, demokratiutvikling og internasjonal virksomhet på seksjonens ansvarsområder. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Siri Dolven.

Seksjon for valg og lokaldemokrati (VL) har ansvar for valg, lokaldemokrati, og internasjonal virksomhet på seksjonens ansvarsområder, med vekt på utviklingsoppgaver og valg.