Statsforvaltningsavdelingen

Ekspedisjonssjef Jan Olav Pettersen

Ekspedisjonssjef Jan Olav Pettersen

Ekspedisjonssjef Jan Olav Pettersen

E-post: Jan-Olav.Pettersen@kdd.dep.no
Telefon: 22 24 42 85
Mobil: 90 66 50 02

Statsforvaltningsavdelingen