Electronic Chart Centre (ECC)

ECC har ansvar for forvaltning, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av autoriserte elektroniske sjøkart for en rekke lands kartverk. ECC kvalitetssikrer, distribuerer og utvikler elektroniske sjøkart (ENCer) for sjøkartsamarbeidet PRIMAR.

Fra 1.januar 2022 ble eierstyringen av selskapet ECC overført fra Nærings- og fiskeridepartementet til KDD.

ECC arbeider også med utvikling av internasjonale kart-standarder. I tillegg driver ECC noe kommersiell kartvirksomhet til havs, i luften og på land. bl.a. leverer de kartrelatert systemutvikling for Forsvaret, Luftambulansetjenesten og private, samt karttjenester for loser og redningstjenester.

Selskapet har 19 ansatte, omsetter for litt over 30 mill. kroner i året og holder til i Stavanger. 33 000 skip benytter data fra ECC/PRIMAR, som i praksis dekker det meste av sjøkart i verden.

Om Electronic Chart Centre (ECC)