Kommunalbanken

Kommunalbanken er landets ledende kredittgiver til kommunal sektor. Banken gir lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre som utfører kommunale oppgaver. Kommunalbanken omtales nå også som KBN.

Nettside: https://www.kbn.com/